شرکت کوثر سلامت سپاهان

Kowsar Salamat Sepahan

(دانش بنیان)

تولید نرم افزارهای پزشکی

راهکارهای درمان

پرونده الکترونیک بیماران کوثر - Kowsar Electronic Medical Record

نرم افزار مدیریت اطلاعات بیمارستانی کوثر - Kowsar Hospital Informatio System

سامانه تبادل و بایگانی تصاویر پزشکی کوثر - Kowsar Picture Archiving and Communication System

خط تولید نرم افزار - Kowsar Software Product Line

محصولات

پرونده الکترونیک بیماران

پرونده الکترونیک بیماران

KOWSAR EMR نرم افزاری جامع و تخصصی ویژه مطب های عمومی، تخصصی و بیمارستان ها می باشد. با وجود اینکه تا این زمان نرم افزارهای ارائه دهنده پرونده الکترونیک متعددی در خارج و داخل کشور تولید شده اند، اما موارد معدودی وجود دارند که بتوان از طریق آنها همه اطلاعاتی که در یک فرآیند استاندارد معاینه بالینی تولید می شود را به صورت ساختاردهی شده ثبت نمود. نقطه عطف سایر محصولات ارائه ساختارهای درختی برای پرسشهای بالینی است که هر پزشک به فراخور تجربه و سلیقه خود بتواند مواردی را در آن به عنوان اطلاعات پایه ثبت نموده و در زمان مراجعه بیمار بر اساس ساختار از پیش تعیین شده اطلاعات بیمار را ثبت نماید

تریاژ

هدایت بیماران خاص خارج از محدوده اورژانس (لیبر، نوزادان ، ...) مدیریت جریان سوالات تریاژ بر اساس استاندارد ESI و تعیین سیستمی سطح تریاژ بیماران تریاژ مجدد بیماران ثبت افراد ناشناس همراه با تصویر امکان افزودن هر نوع شاخص دسته بندی مراجعین به اورژانس بصورت پویا امکان ثبت تغییرات و اصلاحات داده ها امکان مدیریت بیماران همنام مدیریت تخت در مجموعه شیفتهای متعدد اورژانس مدیریت توزیع منطقی بیماران بین پرستاران داشبورد آنلاین تخت های اورژانس های تحت پوشش، برای پرستار ثبت خدمات پزشکان اورژانس بصورت اجمالی و تفصیلی ارجاع و اطلاع رسانی درخواست مشاوره و ویزیت بر روی پیجر و تلفن همراه امکان گزارش گیری پویا از تمامی آیتم های نرم افزار


تریاژ