سیستم حضور و غیاب کوثر

سیستم حضور و غیاب کوثر

سیستم حضور و غیاب شامل مجموعه ای از سخت افزار ها و نرم افزار های متنوع جهت کنترل تردد پرسنل در سازمانها، ادارات، شرکتها، کارگاه ها و بنگاه های اقتصادی مختلف با اهداف زیر میباشد:
         • شناسایی افراد مجاز برای ورود و خروج
         • ثبت رکورد ورود و خروج افراد در سخت افزارهای مرتبط انتقال رکوردها از حافظه داخلی دستگاهها به نرم افزارهای گزارش دهی مربوطه
         • گزارشگیری از موارد اداری مربوط به حضور افراد
         • ارائه خروجی مناسب جهت برنامه حقوق و دستمزد برای محاسبه دریافتی ماهانه شخص

بخش های نرم افزار

تجهیزات جانبی


         • دوربین داخلی برای عکس برداری از نفراتی که از دستگاه استفاده می کنند
         • رله درب بازکن برای کنترل خودکار هرگونه قفل الکترونیکی
         • کارتخوان دوم خارجی برای صرفه جویی در هزینه دستگاه دوم
         • گیت کنترل تردد از نوع بازویی 120درجه ، باله ای یا شیشه ای
        • کارتخوان برد بلند خارجی برای تشخیص کارت از فاصله 50سانتی متر تا 5متر
         • کدگذار انواع کارت مغناطیس ، بدون تماس و مایفر
         • مودم خارجی برای ارتباط با دستگاه حضور و غیاب از طریق خطوط تلفن

مطالب اخیر