گواهینامه تأیید فنی نرم افزار کوثر پکس

گواهینامه تأیید فنی نرم افزار کوثر پکس

شرکت کوثر سلامت سپاهان در تاریخ 1392/4/11موفق به دریافت گواهی تأیید فنی نرم افزار کوثر پکس Kowsar PACS System به شماره 205076 از معاونت نظارت و راهبردی و دبیر شورای عالی انفورماتیک کشور گردید.

مطالب اخیر