گواهی مطابقت با استانداردهای سپاس به نرم افزار پکس

گواهی مطابقت با استانداردهای سپاس به نرم افزار پکس

شرکت کوثر سلامت سپاهان طراح و پشتیبانی کننده نرم افزارپکس موفق به دریافت گواهی مطابقت با استانداردهای سپاس (سامانه پرونده الکترونیکی سلامت ایران) به شماره گواهی نامه 110/336 مورخ 1393/09/17 شده است .

 

مطالب اخیر