پرونده الکترونیک بیمار EMR(Electronic Medical Record)

پرونده الکترونیک بیمار EMR(Electronic Medical Record)

نرم افزار پرونده الکترونیک بیمار کوثر سلامت سپاهان یا KOWSAR EMR نرم افزاری جامع و تخصصی ویژه مطب های عمومی، تخصصی و بیمارستان ها می باشد. با وجود اینکه تا این زمان نرم افزارهای ارائه دهنده پرونده الکترونیک متعددی در خارج و داخل کشور تولید شده اند، اما موارد معدودی وجود دارند که بتوان از طریق آنها همه اطلاعاتی که در یک فرآیند استاندارد معاینه بالینی تولید می شود را به صورت ساختاردهی شده ثبت نمود. نقطه عطف سایر محصولات ارائه ساختارهای درختی برای پرسشهای بالینی است که هر پزشک به فراخور تجربه و سلیقه خود بتواند مواردی را در آن به عنوان اطلاعات پایه ثبت نموده و در زمان مراجعه بیمار بر اساس ساختار از پیش تعیین شده اطلاعات بیمار را ثبت نماید

امکانات نرم افزار

         • امکان تشکیل پرونده برای بیماران
         • اختصاص کد پرونده به صورت اتوماتیک
         • صدور فیش نوبت
         • امکان ثبت اطلاعات بالینی و یافته های حاصل از معاینات بالینی به صورت ساختاردهی شده
         • قابلیت ثبت اطلاعات بااستفاده از روشهای مختلف نظیر انتخاب اطلاعات از درختواره، قلم نوری، تایپ متن
         • امکان ثبت دستور پزشک شامل ثبت دارو ، آزمایش، تست های تشخیصی، و ...
         • جستجوی پیشرفته بر اساس انواع فیلدهای اطلاعاتی پرونده بیمار
         • امکان ثبت اطلاعات مراجعات و معالجات انجام شده و آرشیو معالجات برای هر بیمار بر اساس شماره پرونده
         • امکان ثبت تصاویر با فرمت های مختلف
         • امکان برقراری ارتباط با PACS و نمایش تصاویر با فرمت DICOM
         • امکان تعریف انواع خدمات و سرویس ها و مشخص نمودن هزینه
         • امکان ثبت هزینه های دریافتی ( هزینه ویزیت ، هزینه سرویس ها و خدمات ارائه شده ، کالاها و ... )
        • امکان ثبت داروهای بیمار
        • قابلیت بایگانی و گزارش گیری از تمام اطلاعات ثبت شده در پرونده الکترونیک
        • امکان وقت دهی بر اساس روزها و ساعات کاری پزشک
         • شخصی سازی گزارشات

مطالب اخیر