سامانه اتوماسیون اطلاعات آزمایشگاه

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در print

استفاده از مجموعه های نرم افزاری مدیریت اطلاعات آزمایشگاهی (LIS)، راهکاری مناسب برای سامان دهی و مدیریت گردش اطلاعات در آزمایشگاه ها است. مدیریت فرایندهای آزمایشگاهی مانند فرایند انجام آزمون (از پذیرش نمونه از مشتری، بررسی فنی، توزیع نمونه و انجام آزمون، تا ارایه نتایج به مشتری)، فرایندهای مدیریت کیفیت، فرایندهای انبارش نمونه ها و همچنین فرایندهای پشتیبانی و نگهداری و تعمیرات، از جمله توانمندی های این دسته از نرم افزارها است. سامانه اتوماسیون اطلاعات آزمایشگاه کوثر یکی از نرم افزار جامع در این زمینه می باشد.

برخی توانمندی های سامانه اتوماسیون اطلاعات آزمایشگاه کوثر عبارت اند از

 • قابلیت کنترل ورود به سیستم اطلاعات آزمایشگاه
 • قابلیت تعریف اشخاص یا گروه های کاری با نقش های کارکردی وسطح دسترسی
 • توانایی ردیابی تغییرات اتفاق افتاده در کلیه داده ها
 • ثبت مشخصات درخواست کننده آزمایش
 • قابلیت ثبت اطلاعات بیمار
 • قابلیت ثبت اطلاعات مربوط به درخواست آزمایش
 • قابلیت محدود کردن درخواست آزمایش
 • قابلیت تعیین آزمایش هایی که درخواست آنها نیاز به تاییدیه دارد
 • قابلیت بررسی و تایید
 • درخواست آزمایش ها توسط سیستم خبره
 • قابلیت ردیابی و پیگیری آزمایش های مختلفی که در یک درخواست ثبت شده اند
 • قابلیت تهیه لیست کاری برای جمع آوری نمونه
 • قابلیت نمایش فهرست درخواست های درحال انتظار برای نمونه گیری
 • قابلیت اسکن برچسب مچ بند شناسایی بیمار
 • قابلیت شناسایی نمونه از طریق اسکن بارکد
 • قابلیت ورود متن ساده یا کد توسط نمونه بردار
 • قابلیت مدیریت فرایند آزمایش بر بالین بیمار
 • قابلیت ردیابی نمونه
 • قابلیت مدیریت نگهداری و امحاء نمونه ها
 • قابلیت تولید برچسب های متعدد برای یک نمونه
 • قابلیت بازخوانی و دسترسی به سوابق هر آزمایش
 • قابلیت نمایش و چاپ دستورالعمل های انجام هر آزمایش
 • قابلیت ثبت اطلاعات مربوط به دستگاه/ابزار که هر آزمایش بوسیله آن انجام می شود
 • قابلیت ارائه لیست کاری آزمایشگاه
 • قابلیت ارائه اطلاعات درمورد آزمایش های انجام نشده
 • قابلیت ثبت نتایج آزمایش در فرمت های مختلف
 • قابلیت اعمال سطوح دسترسی به نتایج
 • قابلیت ورود نتایج به صورت تکی با گروهی
 • قابلیت تصحیح نتایج آزمایش ها
 • قابلیت ورود نتایج اولیه و نتایج نهایی
 • قابلیت ورود پانل نتایج
 • قابلیت تایید نتایج در سطوح مختلف کاربران
 • قابلیت دریافت نتایج در فرمت های گوناگون
 • قابلیت درخواست آزمایش های باز خوردی (Refleive) توسط سیستم خبری
 • قابلیت مقایسه نتیجه بدست آمده از یک آزمایش با نتایج قبلی همان آزمایش در سوابق بیمار
 • قابلیت ثبت تقویم تعطیلی در تعیین زمان جوابدهی
 • قابلیت نمایش اطلاعات مرتبط در گزارش های عددی
 • قابلیت تهیه گزارش برای گروه های مختلف کاربران
 • قابلیت ارائه گزارش با فرمت های خاص
 • قابلیت قراردادن لینک در بخش توصیه ها در گزارش
 • قابلیت لینک به اطلاعات بالینی و تشخیصی های افتراقی بیمار
 • نمایش تمامی تداخل های ممکن و مهم در نتایج آزمایش، و نیز دلایل غیر طبیعی شدن نتایج
 • قابلیت اضافه کردن توضیه ها توسط سیستم خبره برای تفسیر مناسب نتایج آزمایش