رابطه بین EHR و HIS چیست ؟

EHR (پرونده الکترونیکی سلامت) مجموعه کلیه اطلاعات مرتبط با سلامت شهروندان، از پیش از تولد شامل اطلاعات دوران جنینی و ماقبل از آن مانند اطلاعات مرتبط با لقاح آزمایشگاهی ) تا پس از مرگ مانند اطلاعات بدست آمده از اتوپسی ، محل دفن و … است که به صورت مداوم و با گذشت زمان به شکل […]